Hitta personal till hotell- och konferensanläggning

Om man driver ett hotell eller en konferensanläggning behöver man ofta ha en hel del personal beroende på hur stor anläggningen är. När det gäller personalen är det viktigt att de som arbetar på anläggningen verkligen har intresse av att arbeta där. Är det något som kan skrämma bort gäster är det otrevlig personal, eller personal som inte är engagerad i gästerna. Hur hittar man bra och engagerad personal?

Hitta rätt personal

När man ska hitta personal kan det vara klokt att använda sig av ett företag som The place för att få hjälp med rekryteringen. På så sätt behöver man själv inte lägga lika mycket energi på att marknadsföra annonser om lediga jobb med mera. Man kan också få hjälp med att intervjua personer som kan vara aktuella för tjänsten. Ett annat sätt att hitta personal är genom att helt enkelt annonsera i lokaltidningar, eller genom att höra efter med vänner och bekanta om de känner någon som behöver ett arbete.

Manlig och kvinnlig personal

På hotell och konferensanläggningar passar både manlig och kvinnlig personal in. Det kan rent av vara en stor fördel att ha personal av båda könen. På så sätt blir anläggningen mer jämställd. Om det finns bastu och toaletter för varje kön kan det också vara en fördel om kvinnlig personal städar på damtoaletten eller i dambastun medan manlig personal städar i de utrymmen som är avsedda för män.

Fysiska krav

Inom hotellverksamheten kan det förekomma en del sysslor som är mer fysiskt krävande än andra. På ett hotell finns det dock många olika yrken och alla arbetar inte hårt fysiskt. Inom framför allt städ och kök kan det dock vara en fördel att vara i relativt god fysisk form för att klara av arbetsuppgifterna. Att lyfta tungt eller att ligga på golvet för att dammsuga under sängen kan vara svårt om man inte är hyfsat vältränad. Dessutom finns det alltid en större risk att man skadar sig om kroppen inte är i form.

Personliga egenskaper

De personliga egenskaperna är viktiga när man arbetar inom serviceyrket. Man får helt enkelt inte låta en dålig dag gå ut över en gäst och om man en dag känner att man absolut inte klarar av att vara positiv kan det vara klokt att stanna hemma, eller att prata med någon om man kanske kan byta arbetsuppgift över dagen.

Kunskapskrav

I regel kan man snabbt komma in i de rutiner som gäller på ett hotell eller på en konferensanläggning. Många gånger krävs det alltså inte att man har speciella kunskapskrav för att man ska kunna arbeta på anläggningen. Mycket kan man lära sig på plats. Det finns dock utbildningar inom serviceyrket samt inom hotellverksamheten man kan gå om utbildningskrav skulle finnas på den aktuella arbetsplatsen.