Arbeta inom hotell och konferens

I dag finns det flera hundra olika anläggningar som bedriver hotell- och konferensverksamhet i Sverige. I regel är anläggningarna relativt stora och det krävs en hel del personal för att kunna sköta om och hantera dem på rätt sätt. Om man inte sköter anläggningen på ett bra sätt är risken stor att gäster och kunder väljer en annan plats att söka sig till. En sak som är rejält viktig att tänka på är vilken personal som arbetar på anläggningen.

Att finna personal till anläggningen

På en anläggning som erbjuder hotell och konferens finns en hel del olika arbetsuppgifter. Det kan handla om personal som sköter försäljning, administration och ekonomi med mera. Genom att kontakta ett bemanningsföretag i Stockholm kan man få hjälp med att finna personal till sin anläggning. Då slipper man själv lägga tid på att rekrytera, intervjua och annonsera efter personal.

Att arbeta inom hotell och konferens

Om man vill arbeta på ett hotell eller inom konferens bör man vara förberedd på att arbetet är krävande. Man måste kunna visa ett positivt yttre även om man inte mår bra, om man inte sovit så väl eller om något annat hänt. Om man inte klarar av det bör man stanna hemma eller byta arbetsuppgifter med någon som inte träffar så många gäster. När gästerna kommer till anläggningen vill de se att personalen är glad och trevlig. Om så inte är fallet kan gästerna känna sig till besvär och det ger sällan ett gott intryck.

Det är också viktigt att man kan hantera flera olika arbetsuppgifter, ibland på samma gång. Om någon är sjuk eller inte kan arbeta av andra anledningar kan vem som helst kallas in att ta över arbetsuppgifterna. Om man är duktig på flera av de arbetsuppgifter som förekommer inom hotell och konferens är chansen stor att man blir anställd.

Fysiska krav på personalen

Arbetet på ett hotell och inom en konferensanläggning kan ofta vara fysiskt krävande. Det förekommer en del tunga lyft, man behöver ofta ligga på knä för att städa under sängar och andra möbler, sängar ska bäddas och mycket annat. När det gäller personalens utseende bör det inte finnas några krav, men däremot kan man kräva att utseendet ska vara respektabelt och hygieniskt.

Vilka kunskaper behövs?

Många hotell och konferensanläggningar prioriterar den personliga lämpligheten framför andra kunskaper. Man kan lära sig en hel del genom att gå bredvid men det kan vara svårt att lära sig hur man beter sig på ett lämpligt sätt. Alla kan lära sig att svara i telefon och att ta emot bokningar men inte alla kan göra det på ett trevligt och bra sätt. Om man vill kan man utbilda sig inom hotellverksamhet. Det finns utbildningar på både gymnasienivå och på Komvux.